Niepodległość socjalisty

Wstecz

Studio Session-035-EditKsiążka w serii „Świadectwa”, wspomnienia Adama Uziembły, znanego działacza Polskiej Partii Socjalistycznej. Autor był typowym przedstawicielem przedwojennej lewicy spod znaku PPS-u, a więc państwowcem i niepodległościowcem. Dziś, po półwieczu Peerelu i zależnych od ZSRR rządów, takie zestawienie, nawet w kontekście przedwojennej myśli politycznej, nie wydaje się oczywiste.
Adam Uziembło uczestniczył w rewolucji 1905 roku w Rosji, był żołnierzem Legionów, posłem na Sejm II RP, dziennikarzem i publicystą. Po 1945 roku wyemigrował do Francji, gdzie współpracował m.in. z Radiem Wolna Europa i Kulturą. Doświadczenia te czynią z książki fascynujący zapis fragmentu współczesnej historii Polski oraz koncepcji i kondycji polskiego nurtu lewicy wywodzącego się z niepodległościowych tradycji.
Wspomnienia uzupełnione są o komentarze Anieli Uziembły, córki autora.

Niepodległość socjalisty
Adam Uziembło
Redakcja: Agnieszka Knyt, Katarzyna Puchalska
Projekt graficzny: Danuta Błahut-Biegańska
Wydawcy: Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią
Oprawa twarda, 336 stron.niepodlegloscsoc