„Kronika Warszawy” nr 151

Wstecz

Studio Session-045-EditZapraszamy do lektury 151. numeru „Kroniki Warszawy” – varsavianistycznego przeglądu społeczno-kulturalnego, współwydawanego przez DSH razem z Archiwum Państwowym m.st. Warszawy. Pismo koncentruje się przede wszystkim na historii najnowszej stolicy oraz inicjatywach popularyzujących jej XX-wieczne dziedzictwo. W tym numerze znaleźć można m.in. artykuły o kształtowaniu się idei placu Konstytucji, Mieście-muzeum – ekspozycji na ulicy Próżnej, dziejach kolonii Praussa na Grochowie. W części „Artykuły” tekst o dziewiętnastowiecznej Warszawie stanowi znakomite uzupełnienie naszej wystawy zdjęć pierwszych fotografów miasta: Karola Beyera, Maksymiliana Fajansa i Konrada Brandla prezentowanej do października na skwerze ks. Twardowskiego. W dziale „Kalendarz warszawski” zebrano wszystkie najważniejsze dla miasta wydarzenia z ostatniego półrocza. Ponadto, jak w każdym numerze, stałe działy: „Pro memoria” poświęcony wybitnym zmarłym związanym z Warszawą, „Bibliografia varsavianów”, a także „Recenzje i omówienia” wybranych tytułów.

Pismo obchodzi w tym roku podwójny jubileusz – 45. rocznicy „nowej”, reaktywowanej po wojnie i 90. pierwszej edycji „Kroniki”. Od numeru 150. współwydawcą jest Dom Spotkań z Historią. Jako samorządowa instytucja kultury m. st. Warszawy wspiera Archiwum Państwowe w Warszawie w podtrzymaniu i rozwoju „Kroniki”. Od tego numeru wyraźnie zaznaczony jest podział na teksty recenzowane (w dziale „Studia i materiały”) oraz popularyzatorskie eseje (w dziale „Artykuły”). Docelowo „Kronika Warszawy” stanie się półrocznikiem, którego kolejne numery będą się ukazywały regularnie.

„Kronika Warszawy”
Numer 1 (151)/2015
oprawa miękka
format 16,5 x 23 cm
214 stron
ISSN: 0137-3099
EAN: 9770137309000
cena detaliczna: 14,90 zł
wydawcy: Archiwum Państwowe w Warszawie, Dom Spotkań z Historią

Kup publikację w Księgarni internetowej DSH