Wypożyczanie wystaw

Wstecz

Szanowni Państwo,

Dom Spotkań z Historią prowadzi nieodpłatne wypożyczenia swoich wystaw. Z ofertą impresaryjną można zapoznać się, przeglądając poniższe zestawienia.

Aby dokonać rezerwacji, należy pobrać formularz i po wypełnieniu, przesłać na adres wystawy@starastrona.dsh.waw.pl. Rezerwacja następuje po akceptacji formularza, na którego podstawie zostanie przygotowana umowa wypożyczenia i protokoły zdawczo-odbiorcze.

Informujemy, że wszystkie koszty związane z wypożyczeniem, w tym transport, są w gestii instytucji wypożyczających. Odbiory i zwroty prowadzone są w magazynie DSH po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Wystaw tel. 22 255 05 15, e-mail wystawy@starastrona.dsh.waw.pl

Zapraszamy do współpracy.