ZAPAMIĘTANE – NIEZAPISANE: O WOJNIE NA FOTOGRAFIACH FELIKSA ŁUKOWSKIEGO

Wstecz
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/DSH/domains/starastrona.dsh.waw.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Na wystawie prezentujemy około 60 zdjęć z kolekcji Feliksa Łukowskiego, będącej zapisem życia zamojskich wsi w latach 40. Autor wykonał blisko 1500 fotografii dokumentujących świat swoich rodzinnych Siemnic i okolicznych miejscowości.  W ramach ekspozycji pokazujemy fotografie z czasu II wojny światowej. Mimo że to był niezwykle dramatyczny okres w dziejach Zamojszczyzny na zdjęciach nie ma wielu śladów wojny –  pacyfikacji wsi, wysiedleń, Holokaustu, czystek etnicznych. Kolekcja jest zapisem dziejów małej zbiorowości, są fotografie ślubów, pogrzebów, wesel, uroczystości z okazji pierwszej komunii świętej. O wojnie przypominają głównie zdjęcia dokumentujące ekshumacje oraz pośrednio fotografie partyzantów, Niemców z Besarabii, Kozaków. Twórcy wystawy zestawiają fotografie z relacjami świadków:  mieszkańców Siemnic, Wożuczyna, Rachań i okolic. W ich pamięci, inaczej niż na zdjęciach, wojna jest obecna w całym swym tragicznym wymiarze.

 

Łukowski urodził się w Siemnicach w 1919 roku. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył cztery klasy gimnazjum. Nie był reporterem, ale fotografem amatorem, który dokumentował swoją małą ojczyznę, rodzinę i przyjaciół. Po wojnie skończył kurs pedagogiczny i wyjechał na Dolny Śląsk, w latach 50. powrócił na Lubelszczyznę jako nauczyciel w Krynicach. Związał się z tym miejscem na stałe, został dyrektorem szkoły. Jako pedagog skoncentrował się na działaniach społecznych. Zmarł w 1985 roku w Tomaszowie Lubelskim.

 

Wystawa Zapomniane niezapisane jest efektem projektu badawczego Instytutu Socjologii APS i Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA oraz współpracy z Muzeum Zamojskim w Zamościu. Udostępnienie zbioru szerszemu gronu odbiorców było możliwe dzięki Jerzemu Lewczyńskiemu, który zabezpieczył negatywy, wykonał odbitki pozytywowe i przekazał je do Muzeum Zamojskiego w Zamościu.

 

Zapamiętane niezapisane

O wojnie na fotografiach Feliksa Łukowskiego

Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Muzeum Zamojskie w Zamościu
Wystawę można oglądać w Domu Spotkań z Historią od 24 maja do 21 sierpnia 2016 od wtorku do niedzieli w godz. 12.00 – 20.00.
WSTĘP WOLNY