Warszawa z wysoka. Niemieckie zdjęcia lotnicze 1940-45 z National Archives w College Park

Wstecz

Wystawa zdjęć Warszawy wykonanych przez Luftwaffe w czasie II wojny światowej po raz pierwszy została zaprezentowana w 2009 roku. Dziś na życzenie publiczności pokazujemy ją ponownie.

Fotografie przedstawiają stolicę w najbardziej dramatycznych miesiącach II wojny światowej. Ekspozycję otwierają zdjęcia naziemne, rejestrujące wkraczanie wojsk niemieckich do Warszawy w 1939 roku. Główna część wystawy to zdjęcia lotnicze z lat 1940–45. Symboliczne znaczenie ma prezentowany na wystawie montaż wielu ujęć Warszawy z końca lipca 1944 roku.  Przedstawia obraz miasta ze śladami walk z 1939 roku i zniszczeniami po bombardowaniach sowieckich  z lat 1941–43. Jednocześnie to ostatni zapis stanu Warszawy w przededniu niemal całkowitego zniszczenia. W zestawieniu z eksponowanymi dalej zdjęciami z czasów Powstania Warszawskiego uwidacznia tempo i rozmiary destrukcji miasta. Dzięki zdjęciom uzupełnionym o komentarze i szkice Zygmunta Walkowskiego można również było prześledzić, jak zmieniały się granice getta, czy którymi kanałami poruszali się powstańcy.

Fotografie pochodzą z The National Archiwes w College Park pod Waszyngtonem. W 2007 roku całkowicie zapomniany zbiór odkrył Zygmunt Walkowski, varsavianista specjalizujący się w interpretowaniu zdjęć stolicy z czasów II wojny światowej. Wielość informacji zarejestrowanych na odnalezionych zdjęciach lotniczych stanowi o ich wielkiej wadze dokumentacyjnej.