Rewolucja (Po)październikowa. Polska lat 1956 – 1957

Wstecz
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/DSH/domains/starastrona.dsh.waw.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

„Rewolucja (Po)październikowa. Polska lat 1956 – 1957” – wystawa w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

Od 18 listopada 2016 roku, w związku z 60. rocznicą Października ’56 w warszawskim Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego prezentowana jest wystawa pod patronatem Domu Spotkań z Historią „Rewolucja (Po)październikowa. Polska lat 1956 – 1957”. Dla zwiedzających ekspozycja będzie czynna do 19 marca 2017 w siedzibie muzeum przy ul. Koziej 11 w Warszawie.

Wystawa jest zogniskowana wokół kilkunastu istotnych, nieraz wręcz rewolucyjnych problemów i zjawisk obserwowanych w Polsce podczas odwilży lat 1956-1957. Nie uszły one oczywiście uwadze karykaturzystów, zwłaszcza w sytuacji przejściowego osłabienia cenzury, które pozwalało na publikowanie odważniejszych rysunków.

Wraz z „odwilżą” zaczął się dobry czas dla satyryków, nieskrępowanych jak wcześniej tak mocnymi więzami ideologicznymi – pisze w tekście do katalogu prof. Jerzy Kochanowski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor scenariusza wystawy. Mocno osadzona w przestrzeni i czasie karykatura stanowi(ła) narzędzie pokazujące nie tylko temperaturę, ale również nadzieje czy rozczarowania nieraz lepiej niż długi, analityczny tekst – zauważa Kochanowski.

Na ekspozycji zobaczymy ponad 200 rysunków satyrycznych i karykatur. Zostały one pogrupowane w 15 działów tematycznych, z których każdy opatrzono krótkim wstępem, opisującym szersze tło historyczne prezentowanych w nim zagadnień. Wybrane prace ilustrują następujące zjawiska (jako poszczególne działy): Odwilż, Październik, Wybory, Czerwone i czarne, czyli relacje państwo-Kościół, Peryferie: Polska gminna i powiatowa, Kobieta, Młodzież, Kulturalnie pod prąd, Marzenie o własnym samochodzie, Pieniądze, Prywatna inicjatywa, Za granicę!, Patologie, Kosmos, Przymrozek.

Znajdziemy tu dzieła takich artystów, jak m.in.: Karol Ferster, Ignacy Witz, Henryk Chmielewski, Henryk Jerzy Chmielewski, Eryk Lipiński, Anna Gosławska-Lipińska, Jerzy Zaruba, Maja Berezowska, Zbigniew Lengren, Jerzy Flisak, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, Zbigniew Ziomecki, Juliusz Puchalski.

Wystawę przygotowało Muzeum Karykatury we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej informacji na: www.muzeumkarykatury.pl

Organizator:
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa
tel./fax. +48 22 827 88 95
info@muzeumkarykatury.pl
www.muzeumkarykatury.pl

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego mieści się w pobliżu placu Zamkowego przy ul. Koziej 11 w Warszawie. Jest to jedyna instytucja tego typu w Polsce i jedna z nielicznych w Europie. Muzeum Karykatury w Warszawie powstało w roku 1978. Jego twórcą, a później długoletnim dyrektorem był znakomity rysownik i satyryk Eryk Lipiński. Idea powstania Muzeum Karykatury nurtowała go już na początku lat 60. XX wieku. Najpierw Muzeum działało jako Oddział Muzeum Literatury, by w 1983 roku uzyskać samodzielność i stałą siedzibę w dawnej oranżerii Pałacu Prymasowskiego przy ul. Koziej. Pierwotny zbiór 2500 obiektów rozrósł się do kolekcji ponad 20-tysięcznej. Zawiera ona wiele arcydzieł karykatury polskiej i światowej – od XVIII-wiecznych po najnowsze.