Przestrzenie duchowe

Wstecz

Różne oblicza współczesnej duchowości na zdjęciach Mateusza Baja, Mirosławy Gmaj, Alicji Ignaciuk, Moniki Krzyszkowskiej, Jakuba Ochnio, Katarzyny Pawlicy i Tadeusza Żaczka. Przyglądamy się zwyczajom i obrzędom wyznawców różnych religii w Polsce: katolików, prawosławnych, żydów, muzułmanów i starowierców. Podtrzymywanie tradycji wiąże społeczności, wyznacza rytm życia, łączy pokolenia. Współczesna kultura popularna  wpływa jednak na zmiany w tradycyjnej obyczajowości. Kuratorem wystawy jest Andrzej Zygmuntowicz, fotograf, członek ZPAF, wykładowca m.in. fotografii w Zakładzie Fotografii Prasowej, Reklamowej i Wydawniczej UW.

Organizatorzy: Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej, DSH.