SPRAWIEDLIWI BEZ GRANIC. Działania na rzecz godności i praw człowieka

Wstecz

Muzeum POLIN udostępniło internautom nową wystawę wirtualną poświęconą ludziom i organizacjom prowadzącym działania na rzecz godności i praw człowieka. Jej bohaterami są zarówno odznaczeni tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, uhonorowani przez Komitet Ogrodu Sprawiedliwych na warszawskiej Woli, jak również inne osoby, których postawa nawiązuje do wartości Sprawiedliwych i może być dla innych wzorem i drogowskazem. Wystawa została przygotowana we współpracy z Domem Spotkań z Historią.

OBEJRZYJ WYSTAWĘ: http://wystawy.sprawiedliwi.org.pl/wystawa/sprawiedliwi-bez-granic/

Wystawa przedstawia 28 postaci i organizacji, które w różnych czasach i miejscach na świecie odrzuciły poczucie bezradności i podjęły inicjatywę. Ich historie – opowiedziane z użyciem cytatów i fotografii – łączy wytrwałość w działaniu dla innych i świata. Sprawiedliwi swoją postawą przekraczają granice – ma ona wymiar uniwersalny, ponadnarodowy i ponadczasowy.
– Tworząc wystawę chcieliśmy pokazać, że Sprawiedliwi są wśród nas. Niezależnie od miejsca
i okoliczności wychodzą naprzeciw innym ludziom, zwłaszcza tym, którzy potrzebują pomocy.
W obliczu wojen, zbrodni czy terroru bronią godności i praw człowieka. Wierzymy, że każdy z nas może odkryć w sobie Sprawiedliwego –mówi Karolina Dzięciołowska, autorka wystawy „Sprawiedliwi bez granic. Działania na rzecz godności i praw człowieka”.
Pojęcie Sprawiedliwego nawiązuje do tytułu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” sformułowanego przez jerozolimski Instytut Yad Vashem, który od 1963 r. honoruje ludzi ratujących Żydów w czasach Zagłady. Sprawiedliwym – w szerszym rozumieniu – jest zarówno ratujący Żydów, jak i ten, kto w różnych krajach i momentach najnowszej historii ryzykował życie lub wolność w obronie ludzkiej godności i praw.
Wśród zaprezentowanych na wystawie znalazły się postaci z całego świata, m.in. Jan Karski, Nelson Mandela, Władysław Bartoszewski, Marek Edelman, David Nott, Antonia Locatelli czy Rosa Parks.
Wystawa „Sprawiedliwi bez granic. Działania na rzecz godności i praw człowieka” szczególną uwagę zwraca na współczesnych Sprawiedliwych, którzy mierzą się ze skutkami trwającej w Syrii wojny domowej i pochylają się nad losem uchodźców. Wśród zaprezentowanych sylwetek osób
i organizacji znaleźli się m.in. organizacja Białe Hełmy – ratująca ofiary bombardowań w Syrii
czy lekarz Pietro Bartolo, który przyjmuje i leczy uchodźców z Afryki na wyspie Lampedusa.