Pakiety edukacyjne

Wstecz

Pakiet Edukacyjny – Portrety Sprawiedliwych cz 1.

Pakiet edukacyjny składa się z trzech scenariuszy – Portretów Sprawiedliwych: Władysława Andersa, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i księdza Jana Ziei.Przygotowany materiał adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Można go wykorzystać na lekcjach historii, historii i społeczeństwa, lekcji wiedzy o kulturze. Może być inspiracją do zorganizowania szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych.

Pakiet został przygotowany w ramach szerszego projektu Domu Spotkań z Historią zrealizowanego w ramach programu Patriotyzm Jutra finansowanego przez Muzeum Historii w partnerstwie z włoskim Komitetem Światowy Las Sprawiedliwych (GARIWO).

Plik do pobrania [.zip 1 151 MB]

 

Pakiet Edukacyjny – Portrety Sprawiedliwych cz 2.

Projekt Portrety Sprawiedliwych związany jest z powstaniem nowego miejsca pamięci w Warszawie – Ogrodu Sprawiedliwych. Ideą Ogrodu jest upamiętnianie postaci, które odegrały ważną rolę w XX i XXI wieku, walczyły z reżimami totalitarnymi, sprzeciwiały się wszelkim formom prześladowania rasowego, społecznego lub politycznego. W 2014 w Ogrodzie  uhonorowano m.in. Marka Edelmana, Magdalenę Grodzką-Gużkowską, Tadeusza Mazowieckiego, Jana Karskiego. Pakiet który przygotowaliśmy zawiera scenariusze zajęć poświęcone tym sylwetkom. Opracowane scenariusze dotyczą zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych i są zaplanowane na dwie lub trzy jednostki lekcyjne. Można je wykorzystać na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie lub lekcjach wychowawczych. Pakiet może również stanowić inspirację do przygotowania szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych. Każdy scenariusz został poprzedzony krótkim biogramem przygotowanym przez członków Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych oraz uzupełniony o załączniki. Tematy poruszone w poszczególnych scenariuszach mogą pomóc w rozwijaniu u uczniów umiejętności analizy historycznej, krytycznego myślenia, a także analizowania sytuacji wymagających podjęcia trudnych decyzji i wskazywania ich konsekwencji. Scenariusze stanowią doskonałą sposobność do budowania wśród uczniów postaw patriotycznych, prospołecznych i obywatelskich.
Projekt edukacyjny – Portrety Sprawiedliwych został przygotowany w ramach projektu Patriotyzm Jutra , dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski.

pakiet do pobrania