Misja

Wstecz

Dom Spotkań z Historią – samorządowa instytucja kultury miasta stołecznego Warszawy

Dom Spotkań z Historią (DSH) powstał w 2005 roku z inicjatywy Ośrodka KARTA. Od marca 2006 działa jako instytucja kultury miasta stołecznego Warszawy.

fot.T.Kubaczyk_2

Główne obszary działań

DSH zajmuje się historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Szczególne miejsce poświęca przeszłości stolicy i historii jej mieszkańców. W dwóch galeriach wewnętrznych oraz na pobliskim skwerze organizuje wystawy historyczne. DSH realizuje wiele różnorodnych projektów edukacyjnych (w tym międzynarodowych) oraz organizuje cykle spotkań, pokazy filmów, promocje wydawnicze, dyskusje, seminaria i konferencje. Publikuje książki historyczne, a w swojej księgarni oferuje bogaty wybór pozycji dotyczących XX wieku. W Mediotece (Archiwum Cyfrowym) gromadzi, opracowuje i udostępnia relacje świadków historii mówionej (wspólnie z Ośrodkiem KARTA prowadzi Archiwum Historii Mówionej) oraz digitalizuje zdjęcia, dokumenty i filmy.

28.09.2009, Karowa 20, Warszawa. Otwarcie wystawy: „Oblicza totalitaryzmu”. Fot. Dawid Skoblewski
Przedstawiamy historię, wykorzystując różnorodne formy przekazu; z DSH współpracują twórcy, którzy przygotowują instalacje artystyczne, akcje miejskie, wydarzenia parateatralne. Skupiamy się na historii społecznej, ciekawych biografiach, niezwykłych losach zwykłych ludzi. Jesteśmy przekonani, że pamięć o XX stuleciu buduje naszą tożsamość, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym.