Konkursy

Wstecz

plakat KONKURSOWY 2 email-01

Konkurs
Pójść za księdzem Zieją
pod HONOROWYM patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Fundacja Służby Rzeczypospolitej, Dom Spotkań z Historią, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego i Centrum Myśli Jana Pawła II zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych (klasy 1 i 2) i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wojewódzkim pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Pójść za księdzem Zieją. Celem konkursu jest wyłonienie, a następnie realizacja najlepszego scenariusza projektu promującego reguły i wartości wyznawane i praktykowane przez księdza Zieję. Konkurs jest dwuetapowy. Zwycięskie drużyny otrzymają fundusze na realizację swoich projektów, a autorzy i opiekunowie dwóch najlepszych realizacji otrzymają nagrodę w postaci wyjazdu do Włoch śladami księdza Ziei.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesyłać do 31 marca 2017 na adres: edu@starastrona.dsh.waw.pl a prace konkursowe do 12 maja 2017 na adres: edu@starastrona.dsh.waw.pl lub drogą pocztową na adres: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Pójść za księdzem Zieją”.

loga

Regulamin konkursu
załącznik 1.
zgłoszenie pracy w konkursie

Konkurs ks. Ziei – opinie jury