Informacje ogólne

Wstecz

Siła niepublikowanych fotografii

W ciągu 10 lat wydaliśmy ponad 100 tytułów: albumów, książek, czasopism, broszur, katalogów wystaw. Przez ten czas wypracowaliśmy charakterystyczny sposób pokazywania dwudziestowiecznej historii Warszawy, Polski i Europy. Wciąż odnajdujemy w archiwach, wydobywamy z ukrycia i prezentujemy naszym gościom nieznane, niepublikowane dotychczas w Polsce fotografie. Szukamy też nietypowego spojrzenia na popularne tematy, dlatego zapraszamy do współpracy najlepszych autorów i grafików, dbając o wysoki poziom merytoryczny oraz kunszt edytorski publikacji.

Rozpoznawalny styl

Nasze publikacje mają charakterystyczny styl. Nadaliśmy im nietypowy format, dzięki któremu wydawnictwa DSH są łatwo rozpoznawalne. Kładziemy mocny akcent na fotografię – zarówno pod względem jej wartości artystycznej, jak i jakości technicznej. Naszą wizytówką jest także wartość merytoryczna książek wynikająca ze sposobu budowania treści. Gromadzimy relacje świadków historii, przeprowadzamy drobiazgowe kwerendy i bardzo staranną redakcję. Nasze wydawnictwa tworzą serie (czasem nieformalne) i są ze sobą w logiczny sposób powiązane. Wiele z nich ukazuje się w języku angielskim lub jest dwu-, a czasem nawet trójjęzycznych.