Edukacja w Domu Spotkań z Historią

Wstecz

Umiejętność korzystania z informacji

We współczesnym świecie ważna jest nie tylko wiedza, ale też proces, który prowadzi do jej  zdobycia oraz umiejętność praktycznego  zastosowania zdobytych informacji. Ucząc historii, uczymy krytycznej oceny źródeł i dowodów, oddzielania faktów od interpretacji oraz śledzenia przyczyn i skutków wydarzeń historycznych. Zachęcamy do rzeczowych dyskusji i dzielenia się własnymi opiniami. Rozwijamy empatię, szacunek i zrozumienie dla innych.

Różne formy zajęć

Zajęcia, które prowadzimy są interdyscyplinarne, mogą być wykorzystanie w ramach nauczania historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze. Różnorodne są również formy oferowanych przez nas zajęć: warsztaty historyczne i plastyczne, gry miejskie, pokazy filmowe, tematyczne spacery w przewodnikiem.

Adresaci

Program edukacyjny skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół, nauczycieli, ale też studentów, osób dorosłych, rodzin, słuchaczy uniwersytetów III wieku. Zapraszamy również osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracujemy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi, niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo, dziećmi i dorosłymi z autyzmem.

Warsztaty możemy poprowadzić także po angielsku, niemiecku lub rosyjsku. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Informacje i zapisy

Wszelkich informacji udziela Dział Edukacji DSH: Justyna Urban,  Anna Ziarkowska (kierownik), Joanna Rączka.
Tel. 22 255 05 25, e-mail: edu@starastrona.dsh.waw.pl

Edukatorzy

Maria Czaputowicz, Justyna Dominiak, Małgorzata Fałkowska-Warska, Jagna Kofta, Jacek Konik,  Adam Rębacz, Szymon Rębowski, Sylwia Siedlecka, Stanisław Zakroczymski.

Pobierz regulamin zapisów i udziału w warszatach edukacyjnych DSH

Pobierz program edukacyjny luty-sierpien 2015
Pobierz program edukacyjny luty-sierpień 2016
Pobierz program edukacyjny wrzesień 2016 – luty 2017