Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny

Wstecz

Książka powstała na podstawie relacji przeprowadzonych przez zespół Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. Publikacja Jarosława Pałki, Machteld Venken i Krzysztofa Marcina Zalewskiego jest próbą zarysowania zbiorowej biografii żołnierzy 1. Dywizji Pancernej przez przyjrzenie się indywidualnym losom jej weteranów. Wszystkie wykorzystane w książce nagrania dostępne są w Archiwum Historii Mówionej.

„Przedmiotem zainteresowania Autorów są doświadczenia wojenne konkretnej grupy osób – tzw. maczkowców, czyli żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka, przekazane w bezpośredniej narracji biograficznej o okresie wojny, uzupełnione o dalsze losy powojenne w dużej mierze naznaczone wojenną fazą biografii. Praca wpisuje się zatem w formułę historii mówionej, która w tym konkretnym przypadku zyskuje niejako dodatkowe znaczenie – Autorzy zdołali dotrzeć do niemal wszystkich obecnie żyjących maczkowców. W trakcie lektury dowiadujemy się, że niektórzy z narratorów już nie żyją. Tak więc opowieści biograficzne stają się tu również symbolem wymiany pokoleniowej, ostatnią formą ekspresji, używając języka Jana Assmanna, pamięci komunikacyjnej. Krótko mówiąc Autorzy zdołali w ostatniej chwili zebrać historie życia żołnierzy gen. Maczka i już sam ten fakt czyni recenzowaną pracę niesłychanie cennym źródłem historii mówionej.”

dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

Jarosław Pałka (ur. 1973) – historyk, sekretarz ds. Merytorycznych Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta. Autor książki Generał Stefan Mossor (1896–1957). Biografia wojskowa (2009).

Machteld Venken (ur. 1980) – historyk, slawistka, senior postdoctoral researcher w Instytucie Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Wiedeńskiego. Autorka m.in. Straddling the Iron Curtain? Immigrants, Immigrant Organisations, War Memories (2011) oraz redaktorka, specjalnego wydania „History of the Family: An International Quarterly” (2009, Families, Foreignness, Migration. Now and Then).

Krzysztof Marcin Zalewski (ur. 1979) – historyk, socjolog. Opublikował m.in. Naród, religia, rasa. Muzułmańskie ideologie i ruchy narodowe pogranicza w Południowo-Wschodniej Europie. Przykład Sandżaka nowopazarskiego w XX wieku (2010) oraz Republika Berlińska. Ewolucja polityki pamięci a niemiecki patriotyzm (2009).

Publikacja dostępna jest w księgarni DSH.

Promocja książki odbędzie się 30 października o godz. 18.00 w Domu Spotkań z Historią. Zapraszamy.

Wydawcy: Muzeum II Wojny Światowej, Wydawnictwo Replika, partnerzy: Dom Spotkań z Historią i Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.