Warszawa międzywojenna w pamięci jej mieszkańców

Wstecz

warszawa5001292858797Druga publikacja w serii wydawniczej „Z Archiwum Historii Mówionej”. Warszawa międzywojenna w pamięci jej mieszkańców to montaż najbardziej wyrazistych fragmentów relacji biograficznych ośmiu warszawiaków mieszkających przed wojną w różnych dzielnicach miasta i reprezentujących różne środowiska i różny status społeczny. Opowiadają oni o swoim dzieciństwie i młodości, ale także o historii miasta w okresie międzywojennym, o jego wyglądzie i atmosferze, o warunkach życia, o nastrojach przed wybuchem wojny. Publikacja zawiera krótki wstęp metodologiczny, a także informacje o Archiwum Historii Mówionej. Jest bogato ilustrowana archiwalnymi zdjęciami, zarówno amatorskimi, pochodzącymi z prywatnych zbiorów rodzinnych, jak i wykonanymi przez profesjonalistów, ze zbiorów instytucjonalnych. Wydawnictwo liczy 72 strony, zawiera także czterostronicową wkładkę zdjęciową.

Wykorzystalismy opowieści następujących osób: Zofii Schuch-Nikiel, Mieczysława Skorupińskiego, Marii Nowickiej, Janiny Ludawskiej, Zofii Osowskiej, Emila Mieszkowskiego, Janusza Jarzęckiego, Anny Wyganowskiej-Eriksson.

Inne pozycje z serii „Z Archiwum Historii Mówionej” –  Od Kreuz do Krzyża: losy niemieckich i polskich mieszkańców miasta w XX wieku, Ocaleni z Mauthausen, Mieszkańcy Warszawy w czasie Powstania 1944

Warszawa międzywojenna w pamięci jej mieszkańców.
Wybór i opracowanie tekstów: Jarosław Pałka, Alina Szamruchiewicz, Magda Szymańska
Redakcja: Ewa Kubaczyk, Katarzyna Madoń-Mitzner

Obecnie publikacja nie jest dostępna.

Współrealizatorem projektu jest Muzeum Historii Polski w Warszawie. Publikacja przygotowana w ramach programu Patriotyzm Jutra.