Ucieczka z getta

Wstecz

ReStudio Session-030-Edit - Kopialacja dramatycznych przeżyć wojennych — opis ucieczki z getta w Końskich jesienią 1942 roku i ukrywania się u polskiej rodziny w Starachowicach. Sugestywny, plastyczny zapis okupacyjnej codzienności, a także bezkompromisowe studium relacji polsko-żydowskich w okresie Holokaustu. We wspomnieniach wyraźnie zagrożenie stanowią Niemcy, ale również polscy sąsiedzi. Z drugiej strony ogromna wdzięczność, wobec tych którzy pomagali narażając własne życie. Halina Zawadzka w posłowiu opowiada również o odnalezieniu po wojnie nadzorczyni, która znęcała się nad nią i jej żydowskimi koleżankami.
Autorka książki od wielu lat żyje w Stanach Zjednoczonych. Dzięki jej staraniom Polki ukrywające ją w czasach okupacji uhonorowane zostały pośmiertnie medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

Wydanie drugie w nowej edycji serii „Żydzi Polscy” Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią.

Miękka oprawa, 185 stron.