„Świat Kresów” – drugie wydanie

Wstecz

Drugie poprawione wydanie wyjątkowego albumu, który zawiera unikatowe materiały  dotyczące Kresów od końca XIX wieku do 1939 roku. Publikacja dowodzi, że historię można opowiedzieć obrazem równie wnikliwie jak słowem.

Czy unicestwiony przed kilkudziesięcioma laty wielokulturowy, wielonarodowy i wieloreligijny świat dawnych Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej można w jakimś stopniu odtworzyć za pomocą okruchów ocalałych z wojennych pożóg, wywózek i wypędzeń? Czy pamiątki i widoki z kilkuset wybranych miejscowości mogą oddać obraz ziem rozciągających się od Inflant po Podole i Bukowinę, niepowtarzalny klimat tysięcy kresowych rezydencji, wsi, miast i miasteczek?

Odpowiedzą jest album „Świat Kresów”, w którym zreprodukowano blisko 800 oryginalnych obiektów z liczącej ponad 30 tysięcy eksponatów kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego (zdjęć, pocztówek, wydawnictw, druków ulotnych i reklamowych, dokumentów, archiwaliów, map, antyków, przedmiotów codziennego użytku, pamiątek osobistych, odznak, medali), często unikatowych, prezentowanych publicznie po raz pierwszy.

Zapraszamy w podróż do nieistniejącego, ale wciąż fascynującego i inspirującego „Świata Kresów”!

 

O autorach:

Tomasz Kuba Kozłowski – warszawiak nieco z przypadku, „lwowski syn, wnuk i prawnuk”, instruktor harcerski i popularyzator dziejów tego ruchu, kolekcjoner  okruchów przeszłości od ćwierć wieku gromadzący wszelkie „kresowiana” z nadzieją na powstanie Muzeum Kresów. Od 2009 roku koordynator programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa” w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, w ramach którego organizuje wystawy, spotkania, promocje, pokazy filmowe, wykłady, zajęcia dla młodzieży. Autor kilkudziesięciu prezentacji z cyklu  „Opowieści z Kresów” poświęconego dziedzictwu kulturowo-historycznemu Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Wspólnie z Danutą Błahut-Biegańską autor wystawy plenerowej „Świat Kresów”.

Danuta Błahut-Biegańska – wrocławianka z urodzenia i wyboru, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Autorka wielu projektów książek, albumów oraz  wystaw o tematyce historycznej eksponowanych w kraju i za granicą. Stale współpracuje z instytucjami zajmującymi się propagowaniem wiedzy o dziejach najnowszych Polski i Europy, dokumentującymi historię społeczności i indywidualne losy w XX wieku.  Ze światem Kresów związana historią Wrocławia – Miasta Spotkań.

Świat Kresów

Tomasz Kuba Kozłowski, Danuta Błahut-Biegańska

Wydawcy: Dom Spotkań z Historią, Ośrodek KARTA

ISBN: 978-83-62020-24-9

oprawa twarda

260 stron

format 23,5 cm x 30,5 cm

cena (tylko w księgarni DSH): 80 zł

Album ukazuje się w serii „Kolekcje XX wieku”. Polecamy poprzednią pozycję w serii Wokół pałacu i dworu. Swiat ocalony w kolekcji Janusza Przewłockiego.