Stan wojenny. Ostatni atak systemu

Wstecz

Studio Session-071-EditAlbum w serii wydawniczej obejmującej kluczowe wydarzenia ze współczesnej historii Polski opowiadane świadectwami i obrazem. Koncepcja oddania głosu świadkom i świadectwom, dynamiczny montaż zróżnicowanych źródeł (relacji, listów, fragmentów prasy, obwieszczeń, uchwał, utworów literackich), oryginalna, rozbudowana ikonografia (zdjęcia, plakaty, afisze, ulotki) oraz obecność życia codziennego składają się na przystępną i atrakcyjną formę publikacji w serii.

Publikację rozpoczynają relacje z 12 grudnia 1981, a kończą materiały z września 1986, kiedy to Biuro Polityczne KC PZPR zdecydowało o rozszerzeniu lipcowej amnestii na wszystkich więźniów politycznych. W albumie wykorzystano relacje świadków: opozycjonistów, „zwyczajnych” ludzi, oficerów milicji i SB, członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, żołnierzy służby zasadniczej czy powołanych do Rezerwowych Oddziałów Milicji Obywatelskiej oraz fragmenty uchwał i protokołów Rady Państwa, szyfrogramów Sztabu MSW, notatek z Wydziału Propagandy KC PZPR, zeznań z procesów, listów gończych, notatek po przesłuchaniach. W książce znalazły się również urywki z prasy oficjalnej i podziemnej, zdjęcia, afisze, oraz przywołujące atmosferę tamtych dni wiersze i teksty piosenek (m.in. Jacka Kaczmarskiego, Jana Krzysztofa Kelusa, Barbary Sadowskiej, Ernesta Brylla). Na przedstawiony obraz stanu wojennego składa się nie tylko polityka, ale i codzienność, nie tylko groza, ale i niedorzeczności systemu.

Stan wojenny. Ostatni atak systemu
Wybór i opracowanie: Agnieszka Dębska
Współpraca: Marta Olendzka, Katarzyna Puchalska, Mateusz Sidor
Konsultacja historyczna: prof. Andrzej Friszke
Projekt graficzny: Danuta Błahut-Biegańska
Wydawcy: Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią
Oprawa twarda, 287 stron.
Publikacja dostępna w angielskiej wersji językowej.

Polecamy pozostałe albumy w serii: Rok 1918. Odzyskiwanie Niepodległej; Rok 1939. Rozbiór Polski; Rok 1968. Środek Peerelu;Droga do „Solidarności”. Lata 1975-80; Karnawał z wyrokiem. Solidarność 1980-81; Upadek Peerelu. 1986-1989.