Spowiedź

Wstecz

SpowiedzokladkaNowe wydanie książki świadka i kronikarza Zagłady w getcie otwockim, w ramach wznowionej serii „Żydzi polscy” Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią. Calek Perechodnik spisał swoje świadectwo w 1943 roku. Tekst zyskał status kanonicznego, jest cytowany niemal we wszystkich poważniejszych opracowaniach na temat Holokaustu. Pełen jest goryczy, ale i bardzo wnikliwych obserwacji. Zawiera oskarżenie narodu niemieckiego, ale jednocześnie polskiego i żydowskiego. Gniew Perechodnika nie omija nawet jego samego. Autor bierze na siebie dużą część odpowiedzialności za śmierć swojej żony i dwuletniej córeczki. Z dużą wnikliwością kreśli postaci znanych mu Polaków i Żydów. Bezwzględnie obnaża ich słabości i wady, które doprowadziły do społecznego przyzwolenia na zaistnienie tak nieludzkich sytuacji.

Autor był mieszkańcem Otwocka i żydowskim policjantem w tamtejszym getcie. Urodził się w Otwocku w średniozamożnej rodzinie żydowskiej. Kształcił się w polskim gimnazjum, studiował w Tuluzie we Francji, gdzie w roku 1937 zdobył dyplom inżyniera agronoma. Po powrocie do Polski ożenił się z Anną Nusfeld, współwłaścicielką kina „Oaza” w Otwocku. Sam zajął się prowadzeniem składu materiałów budowlanych. W sierpniu 1940 urodziło się ich jedyne dziecko Athalie. Żona i córka Perechodnika 19 sierpnia 1942 zostały wywiezione z otwockiego getta do Treblinki. On sam ukrywał się w Warszawie i tam zginął po kapitulacji powstania w październiku 1944.

Wznowiona edycja serii „Żydzi polscy” Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią to klasyka źródłowej literatury żydowskiej XX wieku. Siedem dotychczasowych pozycji złożyło się na przerażający, wnikliwy obraz Holokaustu na ziemiach polskich. W serii znajdą się nie tylko teksty polskich Żydów, ale i osób, które również dają spojrzenie na nich. Ich losy splotły się bowiem nierozerwalnie z historią Polski i z historią polskiej społeczności żydowskiej. W Księgarni XX wieku w DSH we wznowionej serii dostępne są już: Dotknięcie anioła Henryka Schönkera, oraz Stacja Treblinka Richarda Glazara
Wkrótce ukażą się: Bunkier Chaima Icela Goldsteina, Ucieczka z getta Haliny Zawadzkiej, Testament Barucha Milcha, Archiwum Ringelbluma oraz Sobibór.

Zrealizowano przy finansowym wsparciu Funduszu im. Tadzia Kolskiego, The Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.
Patronat medialny: Rzeczpospolita, PAP, O.pl, Nowa Europa Wschodnia, Stosunki Międzynarodowe, Forum Żydów Polskich