Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989

Wstecz

Studio Session-057-Edit - Kopia Studio Session-059-Edit - Kopia

Publikacja jest efektem dziesięcioletniej pracy wielu niezależnych badaczy z krajów byłego bloku sowieckiego. Zawiera zestawienie ponad 300 biogramów najwybitniejszych przedstawicieli opozycji demokratycznej. Biogramom towarzyszy bogaty materiał analityczny: omówienie podstawowych nurtów ruchu dysydenckiego w każdym z krajów i kalendarium wydarzeń. Tom pierwszy poświecono krajom bałkańskim (Albanii i byłym republikom Jugosławii), Bułgarii, Czechom i Słowacji, Niemcom, Polsce, Rumunii i Węgrom. Drugi z tomów obejmuje biogramy opozycjonistów z krajów byłego ZSRR. Materiał dopełniają indeksy: osobowy i rzeczowy.

Słownik dysydentów
Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989
Praca zbiorowa
Projekt graficzny: Danuta Błahut-Biegańska
Wydawcy: Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią
Oprawa twarda, 854 stron (pierwszy tom), 802 stron (drugi tom)

Słowniki do nabycia w Księgarni XX wieku (ul. Karowa 20 w Warszawie).