Rok 1939. Rozbiór Polski

Wstecz

A1939rozbiorbum w serii wydawniczej obejmująca kluczowe wydarzenia ze współczesnej historii Polski opowiadane świadectwami i obrazem. Koncepcja oddania głosu świadkom i świadectwom, dynamiczny montaż zróżnicowanych źródeł (relacji, listów, fragmentów prasy, obwieszczeń, uchwał, utworów literackich), oryginalna, rozbudowana ikonografia (zdjęcia, plakaty, afisze, ulotki) oraz obecność życia codziennego składają się na przystępną i atrakcyjną formę publikacji w serii.

Rok 1939. Rozbiór Polski został przygotowany na 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej przedstawia historię Polski między styczniem a październikiem 1939 roku. Przejmujące wrażenie sprawia zderzenie beztroski pierwszej połowy roku i ufności w dostateczną siłę militarną młodego państwa polskiego z druzgocącym rozmiarem i tempem klęski. W artykule z „Kobiety w Świecie i w Domu” z 15 stycznia 1939 roku można przeczytać: „Ostatnie zwłaszcza okresy życia państwowego muszą każdego napoić dumą i ufną nadzieją na przyszłość. Powiększenie granic Ojczyzny, ogromny rozwój i postęp w każdej dziedzinie życia sprawia, że śmiało możemy oczekiwać tej przyszłości jaką nam nieznany rok 1939 przyniesie”. We wrześniu ambasador RP w Brazylii, Tadeusz Skowroński pisze „Wszyscy stawiają mi tu pytania – co się stało, przecież tak krótką obronę i tak szybki atak, który w ciągu 3 tygodni zlikwidował, bądź co bądź, przeszło 30-milionowe państwo, trudno znaleźć w historii?”

W publikacji wykorzystano wspomnienia wojskowych, przedstawicieli rządu, dyplomatów, pisarzy i cywili, odezwy polskiego rządu, materiały propagandowe III Rzeszy i ZSRR, fragmenty z prasy oraz archiwalne zdjęcia.

Rok 1939. Rozbiór Polski
Wybór i opracowanie: Marta Markowska
Współpraca: Agnieszka Dębska, Małgorzata Kudosz
Projekt graficzny: Adam Olchowik
Wydawcy: Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią, Agora SA
Oprawa twarda, 206 stron.

Polecamy pozostałe albumy w serii: Rok 1918. Odzyskiwanie Niepodległej;  Rok 1968. Środek Peerelu; Droga do „Solidarności”. Lata 1975-80; Karnawał z wyrokiem. Solidarność 1980-81; Stan wojenny. Ostatni atak systemu; Upadek Peerelu. 1986-1989.