Rok 1918. Odzyskiwanie Niepodległej

Wstecz

1918Album w serii wydawniczej obejmującej kluczowe wydarzenia ze współczesnej historii Polski opowiadane świadectwami i obrazem. Koncepcja oddania głosu świadkom i świadectwom, dynamiczny montaż zróżnicowanych źródeł (relacji, listów, fragmentów prasy, obwieszczeń, uchwał, utworów literackich), oryginalna, rozbudowana ikonografia (zdjęcia, plakaty, afisze, ulotki) oraz obecność życia codziennego składają się na przystępną i atrakcyjną formę publikacji w serii.

Rok 1918. Odzyskiwanie Niepodległej to chronologiczna, barwnie ilustrowana opowieść o powstawaniu II RP. Album obejmuje wydarzenia od traktatu brzeskiego, poprzez tworzenie się Armii Polskiej, życie codzienne i polityczne w Królestwie i Galicji, aż po szczegółową relację z pierwszych działań nowego państwa: przejmowania władzy w Galicji, rozbrajanie Niemców w Warszawie, powołanie pierwszego niepodległego rządu i powstanie wielkopolskie. Fragmenty wspomnień m.in. Józefa Piłsudskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Józefa Hallera, Marii Dąbrowskiej, Marii Kasprowiczowej, cytaty z „Czasu”, „Kuriera Warszawskiego”, „Kuriera Lwowskiego”, zarządzenia władz okupacyjnych, ulotki organizacji niepodległościowych czynią z albumu obrazowy zapis 1918 roku.

Rok 1918. Odzyskiwanie Niepodległej
Koncepcja albumu: Zbigniew Gluza
Wybór i opracowanie: Agnieszka Dębska
Konsultacja historyczna: prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab. Jerzy Kochanowski
Projekt graficzny: Krystian Rosiński
Wydawcy: Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią, Agora SA
Oprawa twarda, 206 stron.

Polecamy pozostałe albumy w serii: Rok 1939. Rozbiór Polski; Rok 1968. Środek Peerelu; Droga do „Solidarności”. Lata 1975-80;Karnawał z wyrokiem. Solidarność 1980-81; Stan wojenny. Ostatni atak systemu; Upadek Peerelu. 1986-1989.