Od Kreuz do Krzyża: losy niemieckich i polskich mieszkańców miasta w XX wieku

Wstecz

kreuzPierwszy zeszyt w serii „Z Archiwum Historii Mówionej”. Krzyż (dawniej Kreutz) powstał w XIX wieku jako osada niemiecka. W wyniku ustaleń Traktatu Wersalskiego znalazł się na terenie Niemiec. W czasie II wojny światowej w miasteczku pojawili się polscy robotnicy przymusowi. W 1945 roku większość niemieckich mieszkańców zdecydowała się na ucieczkę przed nadciągającą Armią Czerwoną. Miejscowość w dużej mierze zasiedlili polscy repatrianci ze Wschodu. Broszura przedstawia skomplikowaną historię miasta głosami świadków – Polaków i Niemców, obecnych i dawnych mieszkańców.

Od Kreuz do Krzyża: losy niemieckich i polskich mieszkańców miasta w XX wieku
Wstęp, wybór i opracowanie tekstów: Anna Wylegała
Nagrania i opracowanie relacji, współczesne zdjęcia świadków: Roland Borchers, Piotr Filipkowski, Anna Wylegała
Redakcja: Monika Kapa-Cichocka, Katarzyna Madoń-Mitzner
Projekt graficzny: KotBury
Wydawcy: Dom Spotkań z Historią, Ośrodek KARTA
Oprawa miękka, 56 stron, 10 zł.

W tej chwili tytuł jest niedostępny.

Polecamy również drugi zeszyt w serii Warszawa Międzywojenna w pamięci jej mieszkańców oraz publikację zawierającą relacje świadków zebranych w Archiwum Historii Mówionej Ocaleni z Mauthausen.