Kwartalnik „Karta”

Wstecz

Polecamy nowe i archiwalne numery kwartalnika historycznego „Karta”. Poprzez skomponowane teksty źródłowe — dzienniki, wspomnienia, relacje, listy, dokumenty — historię opowiadają niemal wyłącznie jej świadkowie; dzięki temu przeszłość staje się bliższa, niemal dotykalna, jest bardziej zrozumiała. Każdy numer to: 160 stron wielogłosowej, często wielonarodowej opowieści o wydarzeniach XX stulecia, kilka bloków tematycznych dotyczących ciągle odkrywanej historii (niekiedy tej bardzo bolesnej), a także około 100 zdjęć archiwalnych.