Album „Droga do Solidarności. Lata 1975-1980”

Wstecz

Studio Session-087-EditPunkt wyjścia opowieści stanowi przypomnienie protestów przeciwko zmianom w Konstytucji na przełomie 1975 i 1976 roku (List 59). Działalność opozycyjna – powstawanie kolejnych organizacji (KOR, WZZ, ROPCiO) i rozwój drugiego obiegu wydawniczego – zderzona zostaje z oficjalnymi wymiarami życia w Peerelu (zjazdy partii, propaganda sukcesu, ale także – ponura codzienność w warunkach pogłębiającego się kryzysu końca gierkowskiej dekady). Kolejne etapy narastania społecznego niezadowolenia wyznaczane są przez zbliżenia na protesty robotnicze w czerwcu 1976 i lipcu 1980. Uwydatniona zostaje także przełomowa dla społecznej samoświadomości rola wyboru papieża Jana Pawła II i jego wizyty w Polsce w czerwcu 1979. Zwieńczeniem opowieści jest przedstawienie wydarzeń Sierpnia 1980 oraz powstania NSZZ „Solidarność”.  Całość narracji została podzielona na siedem rozdziałów, przedstawiających kolejne fazy rozwoju sytuacji politycznej w Polsce końca lat 70. Cytowane w albumie teksty źródłowe stanowią reprezentatywny wybór ze wspomnień, dzienników, artykułów prasowych, przemówień, dokumentów i wierszy pochodzących z drugiej połowy lat 70. Warstwa tekstowa została dopełniona różnorodnymi fotografiami (zarówno ilustracyjnymi, jak i kontekstowymi – pokazującymi rozmaite wymiary życia codziennego końca lat 70.) oraz dziełami sztuki, plakatami i rysunkami satyrycznymi z epoki. Droga do „Solidarności”wyróżnia się na tle publikacji rocznicowych – poprzez ukazanie tła społecznego, na którym możliwe było zaistnienie fenomenu „Solidarności”.

Patroni medialni: POLSKA AGENCJA PRASOWA SA, POLSKIE RADIO SA, WIRTUALNA POLSKA, TVP HISTORIA,
HISTMAG.ORG, POLSKI PORTAL KULTURY, GRANICE.PL

Droga do Solidarności
Wybór i opracowanie: Agnieszka Dębska
Projekt graficzny: Marianna Wybieralska
Wydawcy: Dom Spotkań z Historią, Europejskie Centrum Solidarności, Ośrodek KARTA

Polecamy również albumy poświecone wydarzeniom po Sierpniu: „Karnawał z wyrokiem. Solidarność 1980-1981”, „Stan wojenny. Ostatni atak systemu”, „Upadek Peerelu. 1986-1989”.