WARSZAWSKI BZIK W TERENIE – Od Różyca po ZOO Market

Wstecz

Przez stulecia głównym zajęciem mieszkańców prawobrzeżnej strony miasta, nazywanej również „brzuchem Warszawy”, był handel. Kupcy zapewniali inwestycje, dzięki którym osada rozwijała się i przekształciła się w miasteczko. Przejdziemy szlakiem handlowym warszawskiej Pragi, odwiedzimy miejsce targów końskich i bydła; zobaczymy, czy Julian Różycki mieszkał daleko od słynnego bazaru. Prowadzenie: Katarzyna Chudyńska-Szuchnik / „Warsoff”.

Miejsce zbiórki: wejście na Bazar Różyckiego, ul. Targowa 54.