WARSZAWSKI BZIK – Bzik nad Wisłą

Wstecz

Spotkanie z fundacją „Ja Wisła”, na którym rozprawimy się m.in. z mitem Wisły jako rzeki dzikiej
i nieuregulowanej; prześledzimy, jak miasto rozwijając się, ujarzmiało rzekę; dowiemy się,
czy grożą nam powodzie, a także zajrzymy na stołeczne plaże.
Powadzenie: Przemysław Pasek, prezes fundacji „Ja Wisła”.