SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – Powinowactwa wyszehradzkie

Wstecz

Promocja książki profesora Csaba G. Kissa, węgierskiego eseisty, historyka literatury i kultury. Zamieszczone w niej materiały: wspomnienia, szkice i eseje traktują o związkach, ale i problemach natury politycznej i kulturowej, którymi
żyły kiedyś i żyją dziś narody państw Europy Środkowo-Wschodniej. Goście: autor i prof. Joanna Goszczyńska (ISZiP UW), prowadzenie: Mateusz Gniazdowski (OSW).
Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarnośći, DSH.