OSSOLINEUM – INSTYTUCJA TRWALSZA OD PAŃSTWA – dwieście lat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich  (Lwów/Wrocław 1817–2017)

Wstecz

Ośrodek KARTA, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Dom Spotkań z Historią zapraszają na dyskusję:
Ossolineum – instytucja trwalsza od państwa: dwieście lat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Lwów/Wrocław 1817–2017).
W spotkaniu udział wezmą: dr Adolf Juzwenko, dyrektor Ossolineum i wykonawca testamentu Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Tomasz Kuba Kozłowski, twórca Warszawskiej Inicjatywy Kresowej i Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA, a poprowadzi je dr Wojciech Stanisławski (Muzeum Historii Polski).
Punktem wyjścia będzie najnowsza „Karta” 91, której tematem głównym jest historia Ossolineum. Opowiedziane: początki – głosem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, fundatora; powab ossolińskiej czytelni – ilustrowanymi wspomnieniami lwowian w początkach XX wieku; walka
o zachowanie zbiorów w polskich rękach i powojenne przeniesienie Zakładu do Wrocławia – montażem tekstów źródłowych; współczesność – głosem dyrektora (od 1990 roku).