OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Terra Incognita. 10-lecie cyklu „Opowieści z Kresów”

Wstecz

23 czerwca 2007 roku prezentacją „Kresowy tygiel narodów, religii i kultur” Tomasz Kuba Kozłowski zainaugurował w Domu Spotkań z Historią cykl autorskich „Opowieści z Kresów”. Za sprawą cyklu oraz dziesiątków innych przedsięwzięć DSH stał się ważnym ośrodkiem upowszechniania wiedzy o dziedzictwie historyczno-kulturowym Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
Zapraszamy na jubileuszowy wieczór, któremu towarzyszyć będą niespodzianki oraz wystawa 120 afiszy promujących spotkania.