Między teatrem a cyrkiem: widowiska masowe w Związku Radzieckim

Wstecz

Po wybuchu rewolucji 1917 roku jedno z kluczowych pytań radzieckich elit politycznych i artystycznych brzmiało: jak stworzyć sztukę egalitarną, adresowaną do wszystkich? Tę rolę znakomicie pełnił cyrk, który w ZSRR z jarmarcznej rozrywki awansował do roli sztuki narodowej. Spotkanie z prof. Katarzyną Osińską z Instytutu Slawistyki PAN, badaczką teatru rosyjskiego, poprowadzi Sylwia Siedlecka z ISZiP UW.

Miejsce: Dom Spotkań z Historią