BAŁKANY WSPÓŁCZESNE – Bałkany – inny front

Wstecz

Wojna, a zwłaszcza wojna na Bałkanach to męska sprawa, męska przygoda. W krajach byłej Jugosławii żądanie kobiet, by mogły publicznie dać własne świadectwo o niedawnych wojnach
i konfliktach, nazywana jest nieposłuszeństwem wobec władzy, państwa, historii.
Zapraszamy na spotkanie z Miładą Jędrysik, dziennikarką, korespondentką wojenną, autorką książki Inny front. Rozmowę poprowadzi Magdalena Bogusławska z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.