Dom Spotkań z Historią zaprasza na kolejny cykl zajęć przygotowany w związku z wystawą „Album rodzinny. Fotografie z Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta”. Każdy z nas ma album rodzinny ze zdjęciami najważniejszych wydarzeń. Czy są pamiątką, czy dokumentem o wartości historycznej, a może są wśród nich dzieła sztuki? Na wystawie prezentujemy fotografie przekazane przez osoby, których relacje dźwiękowe gromadzimy w Archiwum Historii mówionej i Ośrodku KARTA. Zbiór liczy ponad 300 zdjęć . Jest to znikoma część bogatego zbioru tworzonego przez wymienione instytucje.

Dzięki różnorodności prezentowanych fotografii rodzinnych mamy szansę wniknięcia w złożoność funkcji fotografii. Obraz dopełniają relacje świadków, których można wysłuchać w części „Opowieść”. Życie prywatne, codzienne poznajemy na zdjęciach pokazujących ich pracę, odpoczynek. Na wystawie prezentujemy również zdjęcia pochodzące z okresu I i II wojny światowej, one również są istotną częścią albumów prywatnych. Niezaprzeczalną wartością zbioru jest ponadto możliwość prześledzenia rozwoju technik fotograficznych, których ciekawe przykłady odnajdujemy w „Albumie…”.

Szkoły podstawowe zapraszamy na następujące zajęcia:

1. Zawód fotograf – dawniej i dziś
2. Mój album rodzinny – zajęcia w przestrzeni wystawy. Uczestnicy poznają kategorię fotografii rodzinnej i własnoręcznie tworzą opisy zdjęć, które umieszczają następnie na wystawie.
3. Historia pewnej fotografii

Więcej informacji o wystawie „Album rodzinny: SPOJRZENIA” znajdą Państwo pod adresem:
http://starastrona.dsh.waw.pl/wydarzenia/album-rodzinny-spojrzenia-fotografie-z-archiwum-historii-mowionej-domu-spotkan-z-historia-i-osrodka-karta-2/