Serwis internetowy relacjebiograficzne.pl

Wstecz

relacje screen

Zapraszamy do najnowszego serwisu internetowego Archiwum Historii Mówionej!

W serwisie www.relacjebiograficzne.pl prezentować będziemy wybrane relacje pochodzące z Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA.

Jako pierwsi w Polsce prezentujemy pełny źródłowy zapis relacji w formacie audio lub wideo. Wszystkie wywiady dodatkowo połączone zostały z transkrypcjami, które ułatwiają przeszukiwanie narracji. Serwis będzie stale uzupełniany o kolejne relacje.

W serwisie udostępniamy wybrane wywiady możliwie przekrojowo prezentujące indywidualną pamięć o historii Polski w XX wieku. Pochodzą one z bardzo różnych projektów realizowanych przez zespół AHM w latach 2003-2015. W ten sposób chcieliśmy pokazać różnorodność i bogactwo tego zbioru. Wywiady koncentrują się na tematach takich jak represje nazistowskie i sowieckie, losy cywilów i żołnierzy powstania warszawskiego, niepodległościowe podziemie zbrojne w czasie okupacji i po 1945 roku, swoje losy opowiadają żołnierze różnych polskich formacji zbrojnych. Bardzo mocno reprezentowany jest także głos ludności cywilnej, czy też tzw. zwykłych świadków historii, opowiadających o życiu codziennym w różnych częściach przedwojennej i powojennej Polski.

Wybrane do serwisu relacje to świetne przykłady wywiadów narracyjnych i biograficznych – trwają wiele godzin, rozmówca samodzielnie prowadzi opowieść o swoim życiu, a pytania do niego pojawiają się dopiero pod koniec nagrania. Ale w udostępnionym zbiorze znajdziemy także wywiady, które odbiegają od tych zasad – rozmówca niemal od samego początku odpowiada na pytania nagrywającego, często brakuje barwnej, samodzielnej narracji, gubiona jest chronologia. Nie wartościujemy jednak tych biografii i opowieści, każda z nich jest szczególna, jedyna. Wybierając relacje do serwisu, chcieliśmy pokazać, czym może być wywiad biograficzny, jak różną posiadać strukturę i w jaki sposób kształtować się może pamięć świadków historii.

Na przestrzeni wielu lat zgromadziliśmy w AHM już ok. 30 tysięcy archiwalnych zdjęć i dokumentów. Staramy się, aby zeskanowane materiały archiwalne towarzyszyły w miarę możliwości każdej relacji nagrywanej przez zespół AHM. Na Portalu prezentujemy początkowo ok. 1000 z nich. Z jednej strony stanowią one istotne dopełnienie udostępnionych relacji, z drugiej stanowią wartość samą w sobie i ułożone zostały tematycznie.

Ze względu na bardzo osobisty charakter relacji, dostęp do nich możliwy jest po wcześniejszym zarejestrowaniu się (podstawowe dane, tj. imię i nazwisko, adres e-mailowy etc.) oraz zalogowaniu. Jednocześnie dostęp ten jest bezpłatny i nieograniczony czasowo. Mamy nadzieję, że dzięki temu ten cenny materiał źródłowy włączony zostanie do obiegu naukowego i popularnonaukowego, a nasz serwis przyczyni się do upowszechnienia historii mówionej jako sposobu zapisywania przeszłości.

Jarosław Pałka, Maria Buko – koordynacja
Iwona Makowska – archiwalia
Rafał Majewski, Robert Radecki – prace programistyczne

Serwis dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa”.